U Nar. nov., br. 68 od 23. lipnja 2023. objavljen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje, koji je stupio na snagu 24.6.2023.

Pravilnikom se propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i kod privatnih stanodavaca.

Pritrom se pod subvencioniranim stanovanjem smatra smještaj u studentskim domovima, slobodnim kapacitetima učeničkih domova i kod privatnih stanodavaca za koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje subvenciju. Ovo pravo ostvaruju studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te osobe u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije te studenti s invaliditetom upisani na doktorske studije pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom. Uvjet je da je mjesto prebivalište različito od mjesta studiranja.

Pravilnikom su, pored ostalog, propisani uvjeti za Izravno pravo na subvencionirano stanovanje na temelju kriterija izvrsnosti ali i na temelju ostalih kriterija.

Natrag