U Nar. nov., br. 55/23 od 24. svibnja 2023. objavljen je Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika koji stupa na snagu 1. lipnja 2023.

Pravilnikom se radi zaštite zdravlja, sigurnosti i razvoja maloljetnika, uređuje način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, sadržaj i način izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti i druga pitanja važna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika.

Obrasci uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika (MA-1) i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika (MA-2), u prilogu su ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima na kojima smije sudjelovati (»Narodne novine« broj 62/10).

Natrag