U Nar. nov., br. 25/23 od 2.3.2023. objavljen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 3.3.2023.

Pravilnikom se propisuje provedba intervencija proizvodno nevezanih izravnih plaćanja i proizvodno vezanih izravnih plaćanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., IAKS mjera ruralnog razvoja iz čl. 20. st. 1. Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) i mjera državne potpore za iznimno osjetljive sektore iz Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu (Nar. nov., br. 27/22, 53/22 i 152/22).

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu (Nar. nov., br. 27/22, 53/22 i 152/22) završit će se po odredbama toga pravilnika.

Natrag