U Nar. nov., br. 105/23 od 11.9.2023. objavljen je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2023. godini (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 12.9.2023.

Pravilnikom se propisuje prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2023. godini.

Plovilima koja obavljaju ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom zabranjen je ribolov u ribolovnim zonama C, D i E u razdoblju od 15.9.2023. godine u 00:00 sati do 14.10.2023. godine u 24:00 sata. Iznimno od navedenog, u ribolovnoj zoni E ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom dozvoljen je u: a.) dijelu podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku, b.) podzoni E2.

Odredbe čl. 2. Pravilnika ne utječu na odredbe Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (Nar. nov., br. 102/17, 74/18 i 20/19) i Pravilnika o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova (Nar. nov., br. 125/20).

Natrag