U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljen je Pravilnik o prijavi poreza i drugih javnih davanja vezano za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koji stupa na snagu 1.1.2023.

Ovim Pravilnikom propisuje se način prikupljanja, razmjene i obrade informacija za potrebe primjene Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH u dijelu prijava poreza i drugih javnih davanja.

Natrag