U Nar. nov., br. 20 od 20. veljače 2023. objavljen je Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga  koji stupa na snagu 28. veljače 2023.

Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj izvješća o značajnim promjenama i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, odnosno način i rokovi izvještavanja Agencije od strane subjekata nadzora.

Člankom 2. Pravilnika propisani su događaji o kojima je društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje, dužno izvještavati Agenciju.

Natrag