U Nar. nov., br. 38 od 5.4.2023. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu koji stupa na snagu 13. travnja 2023. godine.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj obrasca prijave i odjave prebivališta, prijave boravišta i prijave privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske, sadržaj obrasca izjave koju daje podnositelj zahtjeva za prijavu prebivališta i boravišta, te način vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

Obrazac 1 tiskan uz Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (»Narodne novine«, broj: 27/13), zamjenjuje se Obrascem 1 tiskanim uz ovaj Pravilnik koji čini njegov sastavni dio.

 

Natrag