U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose koji stupa na snagu 1.1.2023

Ovim Pravilnikom u Pravilniku o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose (Nar. nov., br. 61/12), zbog prelaska na euro kao službenu valutu u RH, riječi i iznosi u kunama zamijenjeni su riječima i iznosima u eurima, te izmijenjen Obrazac OK-DOP.

Natrag