U Nar. nov., br. 9/23 od 25.1.2023. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (u nastavku: Pravilnik) koja stupa na snagu 1.2.2023.

Pravilnikom su izmijenjeni iznosi dražbenog koraka (određuje se prema utvrđenoj vrijednosti predmeta prodaje), a isti su iskazani u eurima.

Natrag