U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti koji stupa na snagu 1.1.2023.

Ovim Pravilnikom u Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 1/20 i 1/21) iznosi u kunama zamijenjeni su iznosima u eurima, izmijenjeni su obrasci PO-SD i Obrazac PO-SD-Z, te je propisano postupanje i prijelaz na utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga u slučaju kada tijekom zadnjeg mjeseca poreznog razdoblja prestanu uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak.

Pročišćeni tekst Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti možete pregledati na TEB-ovom portalu POREZI.

Natrag