U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koji stupa na snagu 1.1.2023.

Ovim Pravilnikom u Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19 – 145/21), zbog prelaska na euro kao službenu valutu u RH, riječi i iznosi izraženi u kunama zamijenjeni su riječima i iznosima u eurima, te su izmijenjeni sljedeći obrasci: Obrazac-Izjava fizičke osobe o izvorima stjecanja imovine, Obrazac TI, Obrazac TU, Obrazac OPZ-STAT-1, Obrazac OK-POR. 

Pročišćeni tekst Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona možete pregledati na TEB-ovom portalu POREZI.

Natrag