U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1.1.2023.

Ovim Pravilnikom u Pravilniku o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 112/22) riječi i iznosi izraženi u kunama zamijenjeni su riječima i iznosima u eurima, te izmijenjeni obrasci: JOPPD, INO-DOH, DOH, DOH – Z, EPOM, »Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu«, Obrazac DI, KPI, KPR, P-PPI, TO, ZPP- DOH i Obrazac ST.

Ovim Pravilnikom propisano je povećanje neoporezivog iznosa primitaka učenika/studenata na 3.185,38 eura (s 15.000,00 kn na 24.000,25 kn).

Pročišćeni tekst Pravilnika o porezu na dohodak možete pregledati na TEB-ovom portalu POREZI.

Natrag