U Nar. nov., br. 1/23 od 2.1.2023. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 3.1.2023.

Pravilnik je usklađen s odredbama Zakona o porezu na dohodak glede isplata naknada na račun, te propisuje novi neoporezivi primitak radniku koji mu isplaćuje poslodavac kada taj radnik radi na izdvojenom mjestu rada tj. od kuće i nove šifarnike za Obrazac JOPPD (prilozi 2., 3. i 4.) i za Obrazac INO-DOH.

Pročišćeni tekst Pravilnika o porezu na dohodak možete pregledati na TEB-ovom portalu POREZI.

Natrag