U Nar. nov., br. 12 od 1.2.2023. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja koji stupa na snagu 9.2.2023.

Navedenim je Pravilnikom, pored ostalog, izmijenjen čl. 7. Pravilnika iz Nar. nov., br. 59/20 te su izdavatelji obvezni podatke iz članaka 4., 5. i 6. Pravilnika (upitnike) za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Hanfi najkasnije do 30. travnja tekuće kalendarske godine (a ne do 30. lipnja tekuće kalendarske godine kako je bilo propisano do stupanja na snagu ovih izmjena).

Prve podatke u skladu s čl. 2. ovoga Pravilnika kojim je izmijenjen čl. 7. Pravilnika izdavatelj je obvezan sastaviti i dostaviti za kalendarsku godinu koja počinje 1. siječnja 2022. godine.

Natrag