U Nar. nov., br. 41/23 od 14.4.2023. objavljen je Pravilnik o doradi sjemena s poljoprivrednog gospodarstva (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 22.4.2023.

Pravilnikom se propisuje dorada sjemena s poljoprivrednog gospodarstva, sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o podrijetlu sjemena s poljoprivrednog gospodarstva te sadržaj i oblik potvrde o dorađenoj masi sjemena.

Odredbe Pravilnika ne primjenjuju se na poljoprivredne proizvođače koji proizvode sjeme s poljoprivrednog gospodarstva u skladu s odredbama čl. 17. st. 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (Nar. nov., br. 110/21).

Poljoprivredni proizvođači koji koriste sjeme s vlastitog gospodarstva sorti kojima je dodijeljeno oplemenjivačko pravo u skladu s odredbama propisa iz područja zaštite sorti u obvezi su postupati u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje područje zaštite biljnih sorti.

Natrag