U Nar. nov., br. 17/23 od 14.2.2023. objavljen je Pravilnik o dodatnom porezu na dobit (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 15.02.2023.

Pravilnikom se propisuje postupak utvrđivanja oporezive dobiti i visine prihoda te kriteriji za utvrđivanje prihoda od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, dobitaka i nerealiziranih gubitaka financijske imovine, postupak umanjenja obveze dodatnog poreza na dobit, postupak utvrđivanja novoosnovanih poduzetnika, okončavanja poslovanja i utvrđivanja njihove porezne osnovice, način plaćanja solidarnog doprinosa koji je propisan Uredbom Vijeća (EU) 2022/1854 od 6. listopada 2022. o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (SL L 261 I, 7. listopada 2022.) te obrazac prijave dodatnog poreza na dobit, sadržaj i podaci koji se dostavljaju uz poreznu prijavu.

Prijava o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu – Obrazac DPD sastavni je dio Pravilnika i primjenjuje se u postupku podnošenja prijave o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2022. godine.

Natrag