U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/23 objavljen je članak "Plaća i ostala materijalna prava prema izmjenama i dopunama Zakona o radu". Autor članka je Dražen Opalić.

Kako je odredbama Zakona o radu definicija plaće bila preopćenita, u praksi je dolazilo do raznih oprečnih tumačenja što je plaća za rad, što su nadoknade stvarno nastalih troškova radniku, a što ostali primici koji se isplaćuju radniku temeljem sadašnjeg ili bivšeg radnog odnosa.

Odredbe Zakona o radu koje stupaju na snagu 1. siječnja 2023., objavljene u Nar. nov., br. 151/22, jasnije definiraju plaću, kao i ostale primitke vezane uz radni odnos kao i odnos radnika i poslodavca. Od propisanih izmjena i dopuna ističemo sljedeće:

  • plaća, koja se može sastojati od osnovne/ugovorene place, dodataka i ostalih primitaka, mora biti ugovorena, utvrđena ili propisana u bruto iznosu,
  • ako osnove i mjerila za isplatu plaće nisu uređeni kolektivnim ugovorom, poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika dužan ih je utvrditi pravilnikom o radu, a poslodavac koji nije u obvezi donošenja pravilnika ili pravilnikom o radu osnove i mjerila nije utvrdio, dužan ih je ugovoriti ugovorom o radu sklopljenim s radnikom,
  • poslodavac je dužan dodatke obračunati u iznosu i na način koji je utvrđen posebnim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, pri čemu povećanje plaće za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom i neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom ne smije obračunati na iznos manji od iznosa minimalne plaće u skladu s posebnim propisima,
  • povećanje za svaki sat rada nedjeljom ne može biti manje od 50%.
  • plaća, naknada plaće i ostali primici se isplaćuju u rokovima određenim kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu, a najkasnije petnaestog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag