U Nar. nov., br. 65/23 od 16.6.2023. objavljena je Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu danom donošenja tj. 15.6.2023.

Odlukom se utvrđuje da će se regres za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu isplatiti u iznosu od 300,00 eura, umjesto u iznosu ugovorenom Dodatkom II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 58/23) i Dodatkom II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 58/23).

Natrag