U Nar. nov., br. 131/23 od 3. studenoga 2023. objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu, koja je stupila na snagu 2. studenoga 2023.

Ovom Odlukom određuje se visina, način i rok uplate sredstava s osnove dobiti trgovačkih društava za 2022. godinu, u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio te trgovačkih društava od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima manjinski paket dionica ili manjinski udio, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se na trgovačka društva navedena u popisu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio, a ta su:

 1. ACI d.d., Rijeka
 2. Agencija Alan d.o.o., Zagreb
 3. Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD d.o.o.), Zagreb
 4. Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT d.o.o.), Zagreb
 5. Državne nekretnine d.o.o., Zagreb
 6. HP – Hrvatska pošta d.d., Zagreb
 7. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Velika Gorica
 8. Hrvatska Lutrija d.o.o., Zagreb
 9. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb
 10. Hrvatske šume d.o.o., Zagreb
 11. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb
 12. HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb
 13. INA – Industrija nafte d.d., Zagreb
 14. Jadranski naftovod d.d. (JANAF d.d.), Zagreb
 15. Narodne novine d.d., Zagreb
 16. Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb
 17. Plovput d.o.o., Split
 18. Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Čilipi
 19. Zračna luka Split d.o.o., Kaštel Štafilić
 20. Zračna luka Zadar d.o.o., Zemunik Donji
 21. Zračna luka Zagreb d.o.o., Velika Gorica.

Trgovačka društva navedena u popisu moraju najkasnije do 30. studenoga 2023. dostaviti Ministarstvu financija obavijest o svim planiranim, odnosno poduzetim radnjama i mjerama u svrhu provedbe ove Odluke.

Natrag