Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2023.

Poštovani pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi",

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2023. godine.

Za ovaj broj časopisa obradili smo stručne teme bitne za Vaše poslovanje, od kojih izdvajamo:

 • Izmijenjeni zakoni o:
  - sprječavanju pranja novca
  - doprinosima
  - osiguranju radničkih tražbina

 • Financije/računovodstvo
  - Knjiženje usklađenja temeljnog kapitala
  - Likvidacija društva – računovodstveni i porezni aspekt
  - Računovodstvo ulaganja u nepovezana društva – obveznici HSFI-a
 • Porezi i doprinosi
  - PD-KID obrazac za 2022.
  - Neoporezivi primici radnika i JOPPD obrazac
  - Oporezivanje stranih iznajmljivača nekretnina u Republici Hrvatskoj
 • Proračunsko računovodstvo
  - Pregled obveznika tromjesečnog financijskog izvještaja
  - Evidentiranje raspodjele rezultata u 2023. godini
 • Plaće i naknade plaća
  - Isplata plaće temeljem sudske presude
  - Zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • Radno pravo
  - Ugovor o radu na određeno vrijeme nakon 1.1.2023.

Putem poveznice, svi pretplatnici na internet izdanje časopisa već sada mogu pročitati kompletno izdanje novog broja FIP-a, dok svi ostali korisnici naših internet stranica mogu pročitati sažetke svih članaka.


Vaš TEB

Natrag