Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec ožujak 2023.

Poštovani pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi",

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec ožujak 2023. godine.

Za ovaj broj časopisa odabrali smo stručne teme bitne za Vaše poslovanje, od kojih izdvajamo:

  • Novi/izmijenjeni zakoni i pravilnici:

- Pravilnik o dodatnom porezu na dobit
- Izmjene Zakona o trgovačkim društvima
- Novele Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

  • Sastavljanje izvješća i poreznih prijava za 2022.

- Sastavljanje i dostavljanje GFI-a
- Predaja za statističke potrebe
- Raspodjela dobiti i pokriće gubitka u uvjetima zamjene kune eurom
- Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca
- PD-NN obrazac (prijava poreza na dobit prema novčanom načelu)
- Obrazac PD-IPO za 2022. - Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama
- Druga djelatnost – obveznici poreza na dobit

  • Financije/računovodstvo

- Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca
- Čuvanje poslovne dokumentacije

  • Porezi i doprinosi

- Isplata dobiti fizičkim osobama
- JOPPD – ispravci i nadopune obrasca dostavljenog u kunama
- Oporezivanje plaća eurozastupnika i njihovih asistenata
- Socijalno osiguranje radnika upućenih na rad u druge države članice EU-a

  • Proračunsko računovodstvo

- Prijenos početnih stanja iz 2022.

  • Obrtnici

- Kontrolni postupci obrade porezne prijave obrtnika

  • Zakon o radu – pitanja i odgovori

S obzirom na učestale upite, uz ovaj broj FIP-a objavili smo i TEB-ov poslovni info (3-5/23) koji obuhvaća pročišćeni tekst Zakona o radu, s posljednjim izmjenama Zakona objavljenim u Nar. nov., br.  151/22.

Putem poveznice, svi pretplatnici na internet izdanje časopisa već sada mogu pročitati kompletno izdanje novog broja FIP-a, dok svi ostali korisnici naših internet stranica mogu pročitati sažetke svih članaka.


Vaš TEB

Natrag