Dnevnice u inozemstvu – službena putovanja i rad na terenu

U Nar. nov., br. 16/24 od 9. veljače 2024., objavljena je nova Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna[1], a ista je stupila na snagu danom donošenja, odnosno 8. veljače 2024. godine.

Novom Odlukom povećani su iznosi dnevnica za službena putovanja u inozemstvo, što su ujedno i novi neoporezivi iznosi dnevnica za službena putovanja u inozemstvo te dnevnica za rad na terenu u inozemstvu, s obzirom da se neoporezivi iznosi tih naknada utvrđuju do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.

Osim povećanih iznosa dnevnica, povećan je i broj država za koje se utvrđuju dnevnice, te su na popis dodane i sljedeće države: Republika Kosovo, Država Vatikanskog Grada, Republika San Marino i Kneževina Lihtenštajn.

Nove iznose dnevnica za službena putovanja u inozemstvo, u primjeni od 8. veljače 2024., navodimo u tablici u nastavku.

[1] Stupanjem na snagu nove Odluke, izvan snage stavljena je Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 8/06).

Tablica: Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo prema novoj Odluci

 

Natrag