U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/23 objavljen je članak "Novela Zakona o osiguranju radničkih tražbina". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Zakonom o osiguranju radničkih tražbina (Nar. nov. br. 70/17; u nastavku: Zakon) utvrđena su pravna pravila o zaštiti materijalnih prava iz radnih odnosa radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem i u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće/naknade plaće.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina ( Nar. nov., br. 18/23; u nastavku: Novela Zakona), pravna zaštita je osigurana na način da se provodi posebna zaštita dijela vjerovničkih potraživanja iz radnog odnosa radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem. Ujedno je osigurana i isplata tog dijela potraživanja na teret državnog proračuna, dok preostali dio potraživanja radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase.

Tijelo za provedbu zaštite prava radnika je Agencija za osiguranje radničkih tražbina koja radniku isplaćuje dio potraživanja koji se isplaćuje na račun državnog proračuna.

Pristup zaštiti omogućen je radnicima kojima je radni odnos prestao 12 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka, umjesto dosadašnjih 6 mjeseci.

Zaštićeno razdoblje je razdoblje za koje se provodi zaštita i osiguranje prava u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem, a predstavlja razdoblje posljednjih pet mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem odnosno posljednjih pet mjeseci prije prestanka radnog odnosa ako je on prestao unutar 12 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka.

Pristup zaštiti omogućen je radnicima kojima je radni odnos prestao 12. mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka, umjesto dosadašnjih 6 mjeseci.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag