U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/23 objavljen je članak "Novčana naknada za troškove radnika za rad na izdvojenom mjestu rada". Autori članka su Dražen Opalić i Gordana Lončar.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22), čije su odredbe u najvećem dijelu stupile na snagu 1.1.2023. je, između ostalog, detaljnije uređen način obavljanja rada na izdvojenom mjestu rada. Sukladno tome, Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 1/23), koji je stupio na snagu 3.1.2023., omogućena je isplata neoporezive novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za takav rad odnosno propisan je novi neoporezivi primitak „novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada u skladu s propisom koji uređuje radne odnose“.

Poreznim propisima se ne utvrđuje obveza poslodavca da isplati određene vrste primitaka svojim radnicima već je istima uređen samo porezni tretman tih primitaka. Poslodavci mogu radnicima koji na temelju sklopljenog ugovora o radu ili iznimno bez izmjene ugovora o radu s radnikom (do 30 dana u iznimnim okolnostima) dogovoriti rad na izdvojenom mjestu rada da rade od kuće ili na drugom mjestu koje je privatni prostor radnika, na ime podmirivanja troškova neoporezivo isplatiti 3,98 eura po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 eura mjesečno.

Detaljnije o drugim uvjetima te obvezi iskazivanja u JOPPD obrascu možete pročitati u navedenom članku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag