U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/23 objavljen je članak "Neopravdano bolovanje i njegove posljedice". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Zbog opravdanih razloga koji mogu biti određeni zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, osiguranika ima pravo na naknadu plaće. Za ostvarivanje pravo na naknadu plaće zbog bolovanja osiguranik mora biti opravdano odsutan s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti za koje postoje medicinske indikacije zbog kojih je spriječen izvršavati svoju obvezu rada. Ako za privremenu nesposobnost ne postoje medicinske indikacije u pravilu se radi o neopravdanom bolovanju za koji su propisane posljedice.

Za vrijeme bolovanja osiguranik ima prava propisana Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13 i 137/13, 98/19 i 33/23; u nastavku: Zakon), a  Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 49/14 - 76/23; u nastavku: Pravilnik) uređeni su uvjeti i način ostvarivanja tih prava kao i obveze osiguranih osoba u ostvarivanju tih prava, a sve u skladu s propisima EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i odredbama Zakona.

Kontrola bolovanja je postupak kojim se utvrđuje postojanje medicinske indikacije za utvrđivanje, korištenje i duljinu trajanja bolovanja, postupanje izabranog doktora i osiguranika za vrijeme korištenja bolovanja,  ispunjenje  uvjeta  za  prestanak  korištenja privremene nesposobnosti za rad osiguranika, ispravnost promjene šifre dijagnoze bolesti, vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad te donošenje stručno - medicinske ocjene kojom se utvrđuje datum radne sposobnosti osiguranika  prema kojoj je izabrani doktor obvezan utvrditi prestanak privremene nesposobnosti za rad osiguranika.

Ako se  provedenom kontrolom utvrdi da bolovanje nije medicinski opravdano jer kod osiguranika ne postoje medicinske indikacije ili nije više medicinski opravdano ovlašteni kontrolor HZZO-a ili posebno povjerenstvo HZZO-a obvezno je odmah donijeti stručno-medicinsku ocjenu da li je bolovanje medicinski opravdano ili nije. Ukoliko bolovanje nije medicinski opravdano u tom slučaju u stručno – medicinskoj ocjeni se utvrđuje datum radne sposobnosti i tim danom izabrani doktor je obvezan utvrditi sposobnost za rad i zaključiti bolovanje osiguranika, s tim da osobe ovlaštene za provedbu kontrole od 1.4.2023. imaju pravo zaključiti privremenu nesposobnost osiguraniku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag