U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Izvori financiranja u sustavu proračuna". Autorica članka je Mladenka Karačić.

Proračuni i proračunski korisnici dužni su primjenjivati proračunske klasifikacije u postupcima planiranja proračuna i financijskog plana, izvršavanja, izvještavanja i računovodstvenog evidentiranja u skladu sa Zakonom o proračunu (Nar. nov., br. 144/21; u nastavku: Zakon) i Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Nar. nov., br. 26/10, 120/13 i 1/20). U ovome članku pojašnjava se klasifikacija izvora financiranja.

Izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene, a obuhvaćaju: opće prihode i primitke, doprinose, vlastite prihode, prihode za posebne namjene, pomoći, donacije, prihode od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenske primitke. Zakonom je utvrđeno koji prihodi odnosno primici se uključuju u pojedini izvor financiranja te način izvršavanja rashoda i izdataka iz svakog od izvora, što se detaljno pojašnjava u članku.

Sukladno Zakonu doprinosi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u vlasništvu proračunskog korisnika, a koja nije stečena iz općih prihoda i primitaka, te naknade s naslova osiguranja ako premija nije plaćena iz općih prihoda i primitaka čine grupu namjenskih prihoda, dok su namjenski primici oni primici od financijske imovine i zaduživanja čija je namjena utvrđena propisom i/ili ugovorom. Zakonom je utvrđena fleksibilnost za izvršavanje rashoda i izdataka iz namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag