U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/23 objavljen je članak "Izmjene Zakona o trgovačkim društvima". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima Nar. nov., br. 18/23) mijenjaju se i dopunjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93 – 114/22; u nastavku: ZTD) radi provedbe pravila kojima je uveden mehanizam koji osigurava provjeru svih podataka danih u vrijeme osnivanja pravne osobe i sprečava osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela pranje novca i financiranje terorizma da djeluju kao dioničari, udjeličari ili direktori.

ZTD uređuje osnivanje, ustroj, prestanak i statusne promjene trgovačkih društava i povezana društva u koji se sada uvode odredbe kojima se zahtjeva provjera kriminalne prošlosti osoba koje su dioničari, udjeličari ili direktori trgovačkih društava.

Ovim izmjenama i dopunama uređena su pravila o prokuri kao i jačanje sustava sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma. Prokurist ne može biti osoba koja ne može biti imenovana za člana uprave dioničkog društva, tako da prokure prestaju po zakonu ako na strani prokurista nastupe zakonom propisane okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme davanja prokure, priječile da se osobi da prokura.

Prema dopuni čl. 68. ZTD-a, članstvo u društvu ne može steći osoba koja je pravomoćno osuđena za:

  • kazneno djelo financiranja terorizma ili
  • kazneno djelo pranja novca za vrijeme dok traju pravne posljedice osude, niti
  • osoba u pogledu koje su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su te mjere na snazi.

Osoba kojima su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom kao i osobama koje su pravomoćno osuđene za kazneno djelo financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca, onemogućeno je korištenje članskih prava i sticanje članstva u društvu i tajnom društvu.

ZTD sada propisuje i koje osobe ne mogu biti članovi uprave, te da članstvo prestaje po sili zakona, ako nakon donošenja odluke o imenovanju člana uprave na njegovoj strani nastupe zakonom propisane okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme donošenja te odluke priječile imenovanje.

Što nam sve donose ove izmjene i dopune ZTD-a pročitajte opširnije u našem tiskanom izdanju časopisa Financije, pravo i porezi br. 3.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag