U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/23 objavljen je članak "Izmjene i dopune proračuna i financijskog plana". Autorica članka je Mladenka Karačić.

Tijekom proračunske godine zbog izvanrednih okolnosti mogu se povećati rashodi i izdaci odnosno smanjiti prihodi i primici. U tom slučaju proračun i financijski plan moraju se uravnotežiti novim prihodima i primicima odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. To uravnoteženje provodi se izmjenama i dopunama proračuna i financijskog plana.

Člancima 45. i 46. Zakona o proračunu (u nastavku: Zakon) propisano je da se na postupak donošenja izmjena i dopuna (u nastavku: rebalans) proračuna i financijskog plana na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona za postupak donošenja proračuna odnosno financijskog plana.

Člankom 144. Zakona utvrđena je obveza objave rebalansa proračuna i financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika, izmjena i dopuna zakona o izvršavanju državnog proračuna te izmjena i dopuna odluke o izvršavanju proračuna JLP(R)S na mrežnim stranicama, a općeg i posebnog dijela rebalansa proračuna i izmjena i dopuna odluke o izvršavanju proračuna u Narodnim novinama odnosno u službenom glasilu JLP(R)S.

U članku se obrazlaže postupak donošenja rebalansa proračuna i financijskog plana. Zakonom je utvrđeno da će izgled i sadržaj općeg i posebnog dijela rebalansa proračuna te obrazloženja rebalansa proračuna i financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika propisati pravilnikom ministar financija. Kako taj pravilnik još nije donesen, u članku se daje prijedlog izgleda i sadržaja općeg i posebnog dijela te obrazloženja izmjena i dopuna proračuna i financijskog plana.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag