U Nar. nov., br. 22 od 24.2.2023. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2023.

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2023. u odnosu na prosinac 2022. iznosi 100,0.

Natrag