Dnevnice se ne iskazuju na isplatnoj listi

Neoporezive isplate primitaka koje radnik ostvaruje temeljem radnog odnosa, a koji se prema Zakonu o radu ne smatraju plaćom, mogu se iskazati na zasebnom obračunu. Tako npr. dnevnicu koja predstavlja naknadu troška, nije potrebno iskazati u obrascu IP1 budući da obračun putnoga naloga može predstavljati obračunsku listu za takvu isplatu.

O navedenom se očitovalo i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za rad i zaštitu na radu, u svojem stajalištu od 28. kolovoza kojega objavljujemo u cijelosti.

 

Odredbom članka 2. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (Nar. nov., br. 68/23) propisano je da obračun primitaka na temelju radnog odnosa koji se u smislu Zakona o radu ne smatraju plaćom, sadrži podatke o vrstama i iznosima primitaka koje radnik ostvaruje na temelju radnog odnosa te oznaku razdoblja za koje se primitak isplaćuje. Taj je obračun sastavni dio obrasca obračuna isplaćene plaće.

Poslodavac na istoj isplatnoj listi iskazuje obračun plaće, kao i obračun onih primitaka na temelju radnog odnosa koji se u smislu Zakona o radu ne smatraju plaćom, a koji su radniku isplaćeni istog datuma kao i plaća.

Ujedno skrećemo pozornost kako obrazac obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće (obrazac IP1) nije obvezujućeg karaktera, već je upućujuće naravi i poslodavac može, uz poštivanje propisanog sadržaja obrasca u skladu s Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, slobodno birati oblik obrasca obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće te ga prilagoditi i proširiti sadržajem podataka koji vodi, a koji u obrascu nisu navedeni.

Završno, ovo Ministarstvo ovlašteno je davati mišljenje glede primjene Zakona o radu te podzakonskih propisa donesene na temelju toga Zakona. Tijelo nadležno za tumačenje Pravilnika o porezu na dohodak je Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Međutim, ne ulazeći u sadržaj Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23, 56/23), mišljenja smo kako se pojedine neoporezive isplate primitaka koje radnik ostvaruje na temelju radnog odnosa i koji se u smislu članka 90.a Zakona o radu, ne smatraju plaćom, mogu iskazati na zasebnom obračunu. Primjerice, imajući u vidu da dnevnica predstavlja naknadu troška, mišljenja smo da obračun putnoga naloga može predstavljati obračunsku listu za takvu isplatu. Drugim riječima, u obrazac IP1 nije potrebno unijeti one primitke iz članka 90.a Zakona o radu koji su prethodno iskazani u nekoj drugoj obračunskoj ispravi.

KLASA:     110-01/23-01/183

URBROJ:  524-03-01-02/5-23-2

Zagreb,    28. kolovoza 2023.

O navedenom, kao i svim novostima uz nove isplatne liste, možete se detaljnije upoznati na našem webinaru: Primjena Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine, 11. rujna 2023.

Detaljniji program možete vidjeti ovdje.

Natrag