U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/23 objavljen je članak "Čuvanje poslovne dokumentacije". Autorica članka je Irena Slovinac.

Po završetku poslovne godine poduzetnik je dužan zaključiti poslovne knjige te ih čuvati u propisanim rokovima. Rokovi čuvanja poslovnih knjiga, knjigovodstvenih isprava i financijskih izvještaja propisani su Zakonom o računovodstvu i Općim poreznih zakonom, te poreznim propisima. Rokovi čuvanja druge poslovne dokumentacije propisani su posebnim propisima koji uređuju pojedine djelatnosti odnosno područja poslovanja. Na upravljanje i čuvanje računovodstvene, porezne i druge poslovne dokumentacije svih poslovnih subjekata, na odgovarajući način i u određenom obujmu, primjenjuju se i propisi o arhivskom gradivu i arhivima.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag