U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/22 objavljen je članak "Zaštita prijavitelja nepravilnosti – „zviždača“". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Zaštita prijavitelja nepravilnost – „zviždača“ uređena je na jedinstven način u Republici Hrvatskoj tek 2019. iako je i do tada bila uređena putem zakona kojima se reguliraju posebna pravna područja kojima je osigurana kaznenopravna zaštita osobama koje prijavljuju nepravilnost.

Prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja uređena su cjelovito Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Nar. nov., br. 46/22; u nastavku: Zakon) koji je u primjeni od 23.4.2022. koji je donio i  dodatna unapređenja i ojačao zaštitu prijavitelja.

Zakon je usklađen sa Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije usredotočen je na postupke zaštite prijavitelja nepravilnosti, kao i na načine prijavljivanja odnosno javnog razotkrivanja nepravilnosti, prava prijavitelja, postupke prijavljivanja i ostvarivanja Zakonom propisanih prava.

„Zviždače“ koji u dobroj vjeri prijave korupciju i druge nepravilnosti Zakon potiče i pruža im pravnu zaštitu i zaštiti od osvete i diskriminirajućih postupanja, a pridonijeti će i daljnjem jačanju pravne zaštite i podizanju javne svijest građana o nužnosti podnošenja prijava nepravilnosti radi zaštite javnog interesa.

Poslodavac, kao obveznik primjene Zakona, je dužan omogućiti usmeno prijavljivanje (osobno, telefon, glasovne poruke) kao i pisano prijavljivanje i to na način koji uključuje standardnu pisanu formu, ali i suvremene načine komunikacije koji omogućavaju pisani zapis (email, aplikacije i slično).

Opširnije o zaštiti prijavitelja nepravilnosti te o pravu na zaštitu, uvjetima zaštite, zaštiti identiteta, obradi osobnih podataka i povjerljivosti kao i o obvezama koje Zakon propisuje za pojedine dionike pročitajte opširnije u časopisu Financije pravo i porezi br. 6.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag