U Nar. nov., br. 141/22 od 6.12.2022. objavljen je Zakon o strateškim robnim zalihama (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 23. ovoga Zakona koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Zakonom se uređuju uvjeti za stvaranje, financiranje, korištenje te obnavljanje strateških robnih zaliha (u daljnjem tekstu: robne zalihe), osiguravanje prostora za smještaj i čuvanje robnih zaliha, skladištenje robnih zaliha, davanja u zakup neiskorištenih skladišnih prostora te obnavljanje robnih zaliha, kontrola provedbe ugovora i druga pitanja važna za robne zalihe.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o strateškim robnim zalihama (»Narodne novine«, br. 87/02. i 14/14.).

Na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prestaje važiti članak 22. ovoga Zakona.

Natrag