U Nar. nov., br. 152 od 23.12.2022. objavljen je Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama koji stupa na snagu 1.1.2023.

Novim Zakonom propisane su odredbe koje donose niz novina u odnosu na dosadašnji važeći Zakon od kojih ističemo:

- povećava se iznos novčane potpore za zaposlene i samozaposlene roditelje djeteta s težim smetnjama u razvoju za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života sa 70% proračunske osnovice mjesečno na 125 % proračunske osnovice,

- za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta povećava se naknada sa 70% proračunske osnovice mjesečno na 125% proračunske osnovice,

-  u slučaju rođenja blizanaca, trećeg i svakog sljedećeg djeteta povećavaju se novčane potpore zaposlenih i samozaposlenih roditelja koji koriste roditeljski dopust u trajanju od 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete, odnosno korisnika koji koriste roditeljski dopust u preostalom dijelu roditeljskog dopusta (nakon proteka prvih 6, odnosno 8 mjeseci roditeljskog dopustazadovoljava u dovoljnoj mjeri materijalne potrebe obitelji za vrijeme korištenja ovog prava na 125% proračunske osnovice (kao i u slučaju korištenja  prava na roditeljski dopust za slučaj smrti djeteta, ako je smrt nastupila tijekom korištenja navedenog prava),

- izmijenjeno je razdoblje trajanja prethodnog osiguranja zaposlenog ili samozaposlenog roditelja kao uvjeta za ostvarivanje prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora - umjesto 9 mjeseci na 6 mjeseci, odnosno umjesto 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije
godine na 9 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine, a naknada za puno radno vrijeme propisana je u iznosu 125% proračunske osnovice.

mijenja se i uvjet prethodnog osiguranja za korisnice koje prekidaju rodiljnu ili roditeljsku
brigu, odnosno rodiljnu ili roditeljsku poštedu od rada. Ako korisnica zbog zaposlenja ili samozaposlenja prekine pravo na rodiljnu ili roditeljsku poštedu od rada, odnosno
brigu o djetetu i na radu provede neprekidno šest mjeseci, ostvaruje pravo na roditeljski dopust u preostalom trajanju ako ispunjava zakonom propisane uvjete te ako neiskorišteni dio predmetnog prava nije prenijela na oca djeteta,

- propisuje se da je zasnivanje radnog odnosa, odnosno započinjanje s obavljanjem djelatnosti te zasnivanje radnog odnosa s drugim poslodavcem tijekom korištenja prava koji za svrhu nemaju obavljanje poslova u skladu s ugovorom o radu, odnosno obavljanje djelatnosti već isključivo ostvarivanje prava na rodiljne i roditeljske potpore nedopušteno, a radi mogućih zlouporaba radi ostvarivanja prava iz sustava rodiljnih i roditeljskim potpora,

- uređuju se situacije kada tijekom korištenja prava na rodiljni ili roditeljski dopust korisniku prestane radni odnos, odnosno prestane obavljati djelatnost na način da se pravo s osnova zaposlenja ili samozaposlenja isključivo veže uz status zaposlenog, odnosno samozaposlenog roditelja, a da mu se omogući korištenje neiskorištenog dijela rodiljnog ili roditeljskog dopusta kao korisniku s osnova nezaposlenosti ili korisniku izvan sustava rada, tj. kao pravo na rodiljne ili roditeljske poštede, odnosno brige o djetetu, odnosno da mu se omogući korištenje neiskorištenog dijela tog prava nakon ponovnog stjecanja statusa zaposlenog ili samozaposlenog roditelja i dr.

 

Natrag