U Nar. nov., br. 114 od 3.10.2022. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o strancima koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (1.1.2023.).

Ovim Zakonom mijenjaju se odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura, za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura. Ovim Zakonom iznosi u kunama propisani Zakonom o strancima (»Narodne novine«, br. 133/20) zamjenjuju se iznosima u euru, uz primjenu općih pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22 i 88/22 – ispr.).

Natrag