U Nar. nov., br. 128 od 2.11.2022. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj odnosno 1.1.2023.

Zakonom o izmjenama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju izvršena je prva izmjena važećeg Zakona zbog planiranog uvođenja eura kao službene valute i zakonskog sredstva plaćanja u RH. Navedenim se izmjenama Zakona hrvatska kuna zamjenjuje eurom kod ugovora o stambenom potrošačkom kreditu u stranoj valuti, promjenjive kamatne stope, maksimalne kamatne stope na stambene potrošačke kredite i u prekršajnim odredbama.

Natrag