U Nar. nov., br. 114 od 3.10.2022. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o računovodstvu koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (1.1.2023.).

Ovim Zakonom mijenjaju se odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura, za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura. Ovim Zakonom iznosi u kunama propisani Zakonom o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.)  zamjenjuju se iznosima u euru, uz primjenu općih pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22 i 88/22 – ispr.), s time da:

  • su propisani novi kriteriji za razvrstavanje poduzetnika na mikro, male, srednje i velike poduzetnike,
  • su propisani novi pokazatelji na temelju kojih se određuje je li dioničko društvo, komanditno društvo i društvo s ograničenom odgovornošću obveznik revizije,
  • je definirano tko se smatra subjektima od javnog interesa te tko su obveznici sastavljanja i način objavljivanja izvještaja o plaćanjima javnom sektoru

Također, propisano je preračunavanje relevantnih financijskih podataka iz financijskih izvještaja za 2022. iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. - ispravak).

Natrag