U Nar. nov., br. 114 od 3.10.2022. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dobit koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (1.1.2023.).

Ovim Zakonom mijenjaju se odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura, za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura. Ovim Zakonom iznosi u kunama propisani Zakonom o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 50/16., 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.)  zamjenjuju se iznosima u euru, uz primjenu općih pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22 i 88/22 – ispr.).

Također, propisano je da se razlike koje porezni obveznik utvrdi i evidentira primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje ili za otpise po službenoj dužnosti, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22.), uključuju u poreznu osnovicu.

Natrag