U Nar. nov., br. 46 od 15. travnja 2022. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj koji stupa na snagu dana 16. travnja 2022.

Vijeće Europske unije 4. ožujka 2022. donijelo je Provedbenu odluku o utvrđivanju postojanja masovnog priljeva raseljenih osoba iz Ukrajine u smislu članka 5. Direktive 2001/55/EZ koja ima učinak uvođenja privremene zaštite (SL L 71, 4.3.2022.) - u daljnjem tekstu: Provedbena odluka Vijeća EU, a Vlada Republike Hrvatske donijela je, na sjednici održanoj 7. ožujka 2022., Odluku o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine. Provedbenom odlukom Vijeća EU uvedena je privremena zaštita za ukrajinske državljane koji su boravili u Ukrajini i koji su raseljeni 24. veljače 2022. ili nakon tog datuma zbog vojne invazije ruskih oružanih snaga koja je započela toga dana. S obzirom na izvanrednu i iznimnu prirodu situacije, uključujući vojnu invaziju Ruske Federacije na Ukrajinu i razmjer masovnog priljeva raseljenih osoba, privremena zaštita trebala bi omogućiti tim osobama da uživaju usklađena prava diljem Europske unije koja im nude odgovarajuću razinu zaštite, uključujući i zdravstvenu zaštitu.

Ovim izmjenama Zakona uređuje se da osobe pod privremenom zaštitom ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u istom opsegu kao i osigurane osobe iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, odnosno kao i azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom.

Natrag