U Nar. nov., br. 119/22 od 14. listopada 2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona socijalnoj skrbi koji stupa na snagu 22.10.2022., osim članaka 1., 2. i 8. do 16. koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. To su sve odredbe u kojima se spominje kuna ili navodi iznos u kunama.

Prijelaznim i završnim odredbama propisan je prijelazni režim Zakona koji se odnosi na priznavanje prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja i prava na naknadu za osobne potrebe za one korisnike koji su bili korisnici tih prava na dan stupanja na snagu Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22.), odnosno 17. veljače 2022. i kojima je to pravo priznato na temelju toga Zakona. Iznimno, priznavanje navedenih prava ima povratno djelovanje radi otklanjanja posljedica nejednake dinamike u rješavanju, odnosno neujednačeni početak korištenja prava.

Natrag