U Nar. nov., br. 18/22 od 9. veljače 2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada, koji stupa na snagu 17. veljače 2022. godine (u nastavku: Zakon).

Zakonom o tržištu rada osiguravaju se sljedeća prava za vrijeme nezaposlenosti:

  • novčana naknada na temelju osiguranja za slučaj nezaposlenosti
  • mirovinsko osiguranje na temelju osiguranja za slučaj nezaposlenosti
  • novčana pomoć i naknada troškova prijevoza za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja na radnom mjestu i
  • jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova.

Ovim Zakonom provelo se usklađenje s novim Zakonom o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 18/22) u pogledu dosadašnjeg prava na naknadu do zaposlenja propisanog tim zakonom, i to na način da ta naknada mijenja svoj naziv u „novčana pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom“, te da o istoj više ne odlučuju centri za socijalnu skrb, već Hrvatski zavod za zapošljavanje sukladno Zakonu o tržištu rada.

Nadalje, kako se radi o materijalno pravnoj zaštiti nezaposlenih osoba s invaliditetom, koja zaštita i njezino trajanje nije vezano uz prethodno mirovinsko osiguranje odnosno vrijeme provedeno na radu, Zakonom se uređuju posebni uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom. Pritom se vodilo računa o stečenim pravima korisnika (čl. 5. Zakona).

Zakonom se osigurava materijalna pomoć nezaposlenim osobama s invaliditetom koje su završile obrazovanje i ne ostvaruju druga prava za vrijeme nezaposlenosti. Nezaposlenim osobama s invaliditetom omogućit će se da na jednom mjestu dobiju profesionalnu uslugu podrške i pomoći u traženju posla, s jedne strane, i određenu materijalnu pomoć, s druge strane. Navedeni pristup i efikasnost u postupanju pridonose kvaliteti pružene usluge i uspješnoj integraciji osoba s invaliditetom na tržište rada.

Natrag