U Nar. nov., br. 21/22 od 18.2.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.3.2022., osim čl. 5. i čl. 24. do 32. Zakona koji stupaju na snagu 1.1.2023.

Do stupanja na snagu pravilnika iz čl. 21., 22., 27. i 31. Zakona ostaju na snazi:

– Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanja službenika pravosudne policije (Nar. nov., br. 31/15)

– Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije (Nar. nov., br. 31/15 i 130/20)

– Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije (Nar. nov., br. 123/15)

– Pravilnik o stalnim sudskim tumačima (Nar. nov., br. 88/08 i 119/08)

– Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (Nar. nov., br. 38/14, 123/15, 29/16 – ispravak i 61/19)

– Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima (Nar. nov., br. 64/98 i 88/08).

Natrag