U Nar. nov., br. 18 od 9.2.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti, koji stupa na snagu 17. veljače 2022. godine.

Ovim Zakonom uređuje se sadržaj, uvjeti i način obavljanja socijalnopedagoške djelatnosti, standard obrazovanja, stručni nadzor nad obavljanjem socijalnopedagoške djelatnosti kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Postupci priznavanja prava na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti koji su u tijeku, a nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 98/19.).

Natrag