U Nar. nov., br. 85/22 od 22.7.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 30.7.2022., osim odredbi čl. 233. st. 5. i 6. koji je izmijenjen čl. 37. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu pravilnika iz čl. 54. st. 5. Zakona.

Ministar nadležan za unutarnje poslove, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa, uskladit će Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (Nar. nov., br. 130/17) s odredbama Zakona u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Ministar nadležan za poslove prometa, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, uskladit će: - Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (Nar. nov., br. 85/16, 24/17, 70/19 i 60/20) s odredbama Zakona u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona; - Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (Nar. nov., br. 92/19) s odredbama Zakona u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Ministar nadležan za unutarnje poslove uskladit će Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (Nar. nov., br. 141/11, 151/13, 102/20 i 127/20) i Pravilnik o načinu evidentiranja i praćenja prekršaja u cestovnom prometu (Nar. nov., br. 156/08.) s odredbama Zakona u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Ministar nadležan za zdravstvo, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, uskladit će Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (Nar. nov., br. 137/15, 132/17 i 10/20) s odredbama Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa i ministra nadležnog za unutarnje poslove, uskladit će Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila (Nar. nov., br. 93/13 i 78/21) s odredbama Zakona u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Stručne organizacije iz čl. 206. i 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) dužne su uskladiti i organizirati svoju djelatnost i opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od devet (9) mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Natrag