U Nar. nov., br. 53/22 od 6.5.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predmetima opće uporabe (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 14.5.2022.

Subjekti u poslovanju s predmetima opće uporabe obvezni su uskladiti poslovanje s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Danom stupanja na snagu Zakona prestaju važiti čl. 43., 44., 45., 48., 50. i 67. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (Nar. nov., br. 125/09, 43/10, 23/13 i 90/13).

Danom stupanja na snagu Zakona prestaje važiti Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela (Nar. nov., br. 46/94).

Natrag