U Nar. nov., br. 39/22 od 30. ožujka 2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, čije odredbe stupaju na snagu 1. travnja 2022. osim članka 4. koji stupa na snagu 1. srpnja 2022.

U cilju ublažavanja rasta cijene prirodnog plina i očuvanja standarda građana, ovim Zakonom je propisano da se na isporuku prirodnog plina obavljenu u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%.

S tim u vezi, u smislu daljnjeg poreznog rasterećenja i ublažavanja rasta cijena s kojim su građani i gospodarstvo suočeni, kroz smanjenje prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske s osnove PDV-a, ovim Zakonom se propisuje:

  • proširenje primjene snižene stope PDV-a od 5% na dječju hranu, jestiva ulja i masti, maslac i margarin, isporuku živih životinja, isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda, isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, isporuku žive ribe te svježe ili rashlađene ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova, isporuku svježih jaja peradi (u ljusci), sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticide, hranu za životinje te ulaznice za koncerte, sportska i kulturna događanja
  • proširenje primjene snižene stope PDV-a od 13% na prirodni plin i grijanje iz toplinskih stanica, ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku te menstrualne potrepštine
  • da povredu porezne tajne ne predstavljaju podaci o tome da je porezni obveznik znao ili morao znati da sudjeluje u transakcijama čija je namjera izbjegavanje plaćanja PDV-a.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 1/17., 41/17., 128/17., 1/19., 1/20., 1/21. i 73/21.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Natrag