U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/22 objavljen je članak "Uvođenje eura - prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države". Autorica članka je Hana Zoričić.

Republika Hrvatska je putem Ugovora o pristupanju RH Europskoj uniji  preuzela obvezu uvođenja eura kao službene valute nakon što budu ispunjeni propisani uvjeti kao i odredbe propisa koje se odnose na države članice Europske unije u kojima je euro službena valuta. U srpnju 2020. RH je ušla u ERM II, a Vlada je donijela Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom u kojem je sadržan pregled svih važnijih aktivnosti koje će sudionici priprema za uvođenje eura, iz privatnog i javnog sektora, provoditi u okviru priprema za uvođenje eura. Potom je ustrojen Upravljački odbor i šest koordinacijskih odbora koji su zaduženi za provedbu svih aktivnosti iz Nacionalnog plana na operativnoj razini. Ministarstvo financija je, između ostaloga, glavni koordinator aktivnosti koje se provode u okviru Koordinacijskog odbora za prilagodbu opće države u procesu zamjene hrvatske kune eurom. Osnovna zadaća Koordinacijskog odbora za opću državu jest omogućiti nesmetan prijelaz javnih financija i državne statistike na euro te osigurati da sva tijela koja su uključena u sektor opće države na vrijeme prilagode svoje informatičke i računovodstvene sustave za poslovanje u novoj valuti. U ovome tekstu pojašnjavaju se važnije aktivnosti koje će proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici provoditi u okviru priprema za uvođenje eura.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag