U Nar. nov., br. 101/22 od 2.9.2022. objavljena je Uredba o postupku davanja iskaza o procjeni fiskalnog učinka (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 1.1.2023.

Uredbom se propisuje općeniti postupak davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka te oblik i sadržaj Obrasca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka (Obrazac PFU) na kojem se daje Iskaz o procjeni fiskalnog učinka.

Detaljniji postupak davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka te ispunjavanje Obrasca PFU propisani su Uputom o postupanju za davanje fiskalne procjene te ispunjavanje Obrazaca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka (Uputa) koja se nalazi u Prilogu 3. i sastavni je dio Uredbe.

Natrag