U Nar. nov., br. 13/22 od 31.1.2022. objavljena je Uredba o ljetnom računanju vremena u 2022., 2023., 2024., 2025. i 2026. godini (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 8.2.2022.  

Uredbom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2000/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. siječnja 2001. o ljetnom računanju vremena (SL L 31, 2. 2. 2001.). Ljetno računanje vremena u 2022. godini počinje 27.3.2022. u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s, a završava 30.10.2022. u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.

Sat koji se 30.10.2022. zbog pomicanja za jedan sat unatrag pojavljuje dva puta između 02 h 00 min i 00 s i 03 h 00 min i 00 s, označava se prvi put kao sat 2A, a drugi put kao sat 2B.

Natrag