U Nar. nov., br. 106 od 14.9.2022. objavljena je Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije koja stupa na snagu 15.9.2022.

Ovom Uredbom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne energije i toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena određenih ovom Uredbom, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti. Posebne mjere su privremene i propisuju se za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023.

Ovom Uredbom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za trgovinu plinom, način i uvjeti formiranja cijena plina, osiguravanje uvjeta za sigurnost opskrbe plinom za određene kategorije kupaca plina, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti plinom. Posebne mjere su privremene i propisuju se za razdoblje od dana stupanja na snagu ove Uredbe do 31. ožujka 2024.

Natrag